دیدار شاه سعودی با رئیس مجلس عراق

Home / دیدار شاه سعودی با رئیس مجلس عراق

دیدار شاه سعودی با رئیس مجلس عراق
پادشاه سعودی عصر امروز با رئیس مجلس عراق در ریاض دیدار و گفتگو کردند.

دیدار شاه سعودی با رئیس مجلس عراق

پادشاه سعودی عصر امروز با رئیس مجلس عراق در ریاض دیدار و گفتگو کردند.
دیدار شاه سعودی با رئیس مجلس عراق