دیدار سید عباس عراقچی با قائم‌مقام وزارت خارجه اتریش

Home / دیدار سید عباس عراقچی با قائم‌مقام وزارت خارجه اتریش

دیدار سید عباس عراقچی با قائم‌مقام وزارت خارجه اتریش
معاون سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با قائم‌مقام وزارت امور خارجه اتریش دیدار کرد.

دیدار سید عباس عراقچی با قائم‌مقام وزارت خارجه اتریش

معاون سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با قائم‌مقام وزارت امور خارجه اتریش دیدار کرد.
دیدار سید عباس عراقچی با قائم‌مقام وزارت خارجه اتریش