دیدار دکتر طهرانچی با مراجع تقلید

Home / دیدار دکتر طهرانچی با مراجع تقلید

دیدار دکتر طهرانچی با مراجع تقلید
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی امروز با آیات عظام آیت‌الله علوی‌گرگانی و آیت‌الله نوری‌همدانی دیدار و گفتگو کرد.

دیدار دکتر طهرانچی با مراجع تقلید

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی امروز با آیات عظام آیت‌الله علوی‌گرگانی و آیت‌الله نوری‌همدانی دیدار و گفتگو کرد.
دیدار دکتر طهرانچی با مراجع تقلید