دیدار بشار اسد با هیئت پارلمانی ایران در دمشق

Home / دیدار بشار اسد با هیئت پارلمانی ایران در دمشق

دیدار بشار اسد با هیئت پارلمانی ایران در دمشق
هیئت اعزامی مجلس شورای اسلامی در سفر به دمشق با رئیس جمهور سوریه دیدار و گفتگو کردند.

دیدار بشار اسد با هیئت پارلمانی ایران در دمشق

هیئت اعزامی مجلس شورای اسلامی در سفر به دمشق با رئیس جمهور سوریه دیدار و گفتگو کردند.
دیدار بشار اسد با هیئت پارلمانی ایران در دمشق