دیدار با نتانیاهو دور از حکمت شناخته شده در سلطان قابوس است

Home / دیدار با نتانیاهو دور از حکمت شناخته شده در سلطان قابوس است

دیدار با نتانیاهو دور از حکمت شناخته شده در سلطان قابوس است
دستیار ارشد رئیس مجلس در امور بین‌الملل نوشت: دیدار نتانیاهو با سلطان قابوس در کشور عمان، به دور از حکمت شناخته شده در سلطان قابوس است.

دیدار با نتانیاهو دور از حکمت شناخته شده در سلطان قابوس است

دستیار ارشد رئیس مجلس در امور بین‌الملل نوشت: دیدار نتانیاهو با سلطان قابوس در کشور عمان، به دور از حکمت شناخته شده در سلطان قابوس است.
دیدار با نتانیاهو دور از حکمت شناخته شده در سلطان قابوس است