دیدار امیرعبداللهیان با نماینده پارلمان عراق

Home / دیدار امیرعبداللهیان با نماینده پارلمان عراق

دیدار امیرعبداللهیان با نماینده پارلمان عراق
دستیار ویژه رئیس مجلس و مدیرکل امور بین الملل، گفت: روابط تهران – بغداد مستحکم و راهبردی می‌ماند.

دیدار امیرعبداللهیان با نماینده پارلمان عراق

دستیار ویژه رئیس مجلس و مدیرکل امور بین الملل، گفت: روابط تهران – بغداد مستحکم و راهبردی می‌ماند.
دیدار امیرعبداللهیان با نماینده پارلمان عراق