دیابت بر اثر اختلال در متابولیسم اتفاق می‌افتد

Home / دیابت بر اثر اختلال در متابولیسم اتفاق می‌افتد

دیابت بر اثر اختلال در متابولیسم اتفاق می‌افتد
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بوکان گفت: بیماری دیابت یکی از شایع‌ترین بیماری‌های عصر حاضر است که براثر اختلال در متابولیسم مواد قندی در بدن اتفاق می‌افتد.

دیابت بر اثر اختلال در متابولیسم اتفاق می‌افتد

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بوکان گفت: بیماری دیابت یکی از شایع‌ترین بیماری‌های عصر حاضر است که براثر اختلال در متابولیسم مواد قندی در بدن اتفاق می‌افتد.
دیابت بر اثر اختلال در متابولیسم اتفاق می‌افتد