دولت آمریکا باید به معاهدات جهانی احترام بگذارد

Home / دولت آمریکا باید به معاهدات جهانی احترام بگذارد

دولت آمریکا باید به معاهدات جهانی احترام بگذارد
سناتور مطرح دموکرات و نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 آمریکا خواستار احترام گذاشتن دولت ایالات متحده به معاهدات بین‌المللی شد.

دولت آمریکا باید به معاهدات جهانی احترام بگذارد

سناتور مطرح دموکرات و نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 آمریکا خواستار احترام گذاشتن دولت ایالات متحده به معاهدات بین‌المللی شد.
دولت آمریکا باید به معاهدات جهانی احترام بگذارد