دموکرات‌ها نمی‌خواهند جمهوری خواهان موفق باشند

Home / دموکرات‌ها نمی‌خواهند جمهوری خواهان موفق باشند

دموکرات‌ها نمی‌خواهند جمهوری خواهان موفق باشند
رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که حزب دموکرات تلاش می‌کند تا وی و جمهوری خواهان موفق نباشند.

دموکرات‌ها نمی‌خواهند جمهوری خواهان موفق باشند

رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که حزب دموکرات تلاش می‌کند تا وی و جمهوری خواهان موفق نباشند.
دموکرات‌ها نمی‌خواهند جمهوری خواهان موفق باشند