دلایل عدم حمایت محیط‌زیست قم از کالای ایرانی چیست

Home / دلایل عدم حمایت محیط‌زیست قم از کالای ایرانی چیست

دلایل عدم حمایت محیط‌زیست قم از کالای ایرانی چیست
جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه قم با ارسال نامه به مدیرکل محیط‌زیست این استان خواستار ارائه توضیح در اجرا نکردن مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شد.

دلایل عدم حمایت محیط‌زیست قم از کالای ایرانی چیست

جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه قم با ارسال نامه به مدیرکل محیط‌زیست این استان خواستار ارائه توضیح در اجرا نکردن مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شد.
دلایل عدم حمایت محیط‌زیست قم از کالای ایرانی چیست