دستگیری کلاهبرداران سودجو از جام جهانی قطر

Home / دستگیری کلاهبرداران سودجو از جام جهانی قطر

دستگیری کلاهبرداران سودجو از جام جهانی قطر
رئیس پلیس پیشگیری پایتخت، از دستگیری کلاهبردارانی خبر داد که در پوشش یک شرکت قطری اقدام به کلاهبرداری از کارجویان ایرانی کرده بودند.

دستگیری کلاهبرداران سودجو از جام جهانی قطر

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت، از دستگیری کلاهبردارانی خبر داد که در پوشش یک شرکت قطری اقدام به کلاهبرداری از کارجویان ایرانی کرده بودند.
دستگیری کلاهبرداران سودجو از جام جهانی قطر