دستگیری مرضیه هاشمی اهرم فشار آمریکا برای تهدید ایران است

Home / دستگیری مرضیه هاشمی اهرم فشار آمریکا برای تهدید ایران است

دستگیری مرضیه هاشمی اهرم فشار آمریکا برای تهدید ایران است
یک کارشناس امور بین‌الملل با بیان اینکه افراطی‌ترین افراد حکومت آمریکا را در دست گرفته‌اند، گفت: حضور افراطیون در دولت در چارچوب افزایش فشارها علیه ایران است.

دستگیری مرضیه هاشمی اهرم فشار آمریکا برای تهدید ایران است

یک کارشناس امور بین‌الملل با بیان اینکه افراطی‌ترین افراد حکومت آمریکا را در دست گرفته‌اند، گفت: حضور افراطیون در دولت در چارچوب افزایش فشارها علیه ایران است.
دستگیری مرضیه هاشمی اهرم فشار آمریکا برای تهدید ایران است