دستوری برای خروج نیروهای نظامی از افغانستان دریافت نکرده‌‌ایم

Home / دستوری برای خروج نیروهای نظامی از افغانستان دریافت نکرده‌‌ایم

دستوری برای خروج نیروهای نظامی از افغانستان دریافت نکرده‌‌ایم
سرپرست وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که هنوز دستوری مبنی بر بیرون کشیدن نیروهای آمریکایی از افغانستان به وی ابلاغ نشده است.

دستوری برای خروج نیروهای نظامی از افغانستان دریافت نکرده‌‌ایم

سرپرست وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که هنوز دستوری مبنی بر بیرون کشیدن نیروهای آمریکایی از افغانستان به وی ابلاغ نشده است.
دستوری برای خروج نیروهای نظامی از افغانستان دریافت نکرده‌‌ایم