دسترسی سراسری دانشگاه پیام نور به 4 میلیون منابع اطلاعاتی

Home / دسترسی سراسری دانشگاه پیام نور به 4 میلیون منابع اطلاعاتی

دسترسی سراسری دانشگاه پیام نور به 4 میلیون منابع اطلاعاتی

با راه‌اندازی شاخه مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) در دانشگاه پیام نور شیراز، امکان دسترسی اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور سراسر کشور به چهار میلیون منابع اطلاعاتی ثبت شده فراهم شد. به گزارش سرویس …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دسترسی سراسری دانشگاه پیام نور به 4 میلیون منابع اطلاعاتی

با راه‌اندازی شاخه مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) در دانشگاه پیام نور شیراز، امکان دسترسی اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور سراسر کشور به چهار میلیون منابع اطلاعاتی ثبت شده فراهم شد. به گزارش سرویس …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دسترسی سراسری دانشگاه پیام نور به 4 میلیون منابع اطلاعاتی