در ماه اسفند چه کنیم؟

Home / در ماه اسفند چه کنیم؟

در ماه اسفند چه کنیم؟

در ماه اسفند چه کنیم؟ سریع آمد؛ سریع‌تر از آنکه تصورش را میکردیم. ماه‌ها یکی پس از دیگری بسرعت طی شدند و به اسفند ماه، آخرین ماه سال، رسیدیم؛ ماهی پر از شتاب، پر از حس­های تازه، پر از نو شدن و نو کردن و پر از شور و اشتیاق. در این میان، داوطلبان کنکور، چندان بهره‌ای […]

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

در ماه اسفند چه کنیم؟

در ماه اسفند چه کنیم؟ سریع آمد؛ سریع‌تر از آنکه تصورش را میکردیم. ماه‌ها یکی پس از دیگری بسرعت طی شدند و به اسفند ماه، آخرین ماه سال، رسیدیم؛ ماهی پر از شتاب، پر از حس­های تازه، پر از نو شدن و نو کردن و پر از شور و اشتیاق. در این میان، داوطلبان کنکور، چندان بهره‌ای […]

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

در ماه اسفند چه کنیم؟