در غیاب آمریکا در سوریه علیه ایران اقدام می‌کنیم

Home / در غیاب آمریکا در سوریه علیه ایران اقدام می‌کنیم

در غیاب آمریکا در سوریه علیه ایران اقدام می‌کنیم
نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که با تصمیم آمریکا برای خروج از سوریه، اقداماتی علیه ایران در این کشور انجام خواهد شد.

در غیاب آمریکا در سوریه علیه ایران اقدام می‌کنیم

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که با تصمیم آمریکا برای خروج از سوریه، اقداماتی علیه ایران در این کشور انجام خواهد شد.
در غیاب آمریکا در سوریه علیه ایران اقدام می‌کنیم