درخواست مداخله‌جویانه سعد حریری از ایران

Home / درخواست مداخله‌جویانه سعد حریری از ایران

درخواست مداخله‌جویانه سعد حریری از ایران
نخست‌وزیر لبنان در دیدار سفیر ایران در بیروت نامه‌ای را برای رئیس جمهور کشورمان تحویل داد که از ایران خواسته شده است جاسوس لبنانی را آزاد کند.

درخواست مداخله‌جویانه سعد حریری از ایران

نخست‌وزیر لبنان در دیدار سفیر ایران در بیروت نامه‌ای را برای رئیس جمهور کشورمان تحویل داد که از ایران خواسته شده است جاسوس لبنانی را آزاد کند.
درخواست مداخله‌جویانه سعد حریری از ایران