دختر دبیرستانی در تهران پس از آخرین امتحان خودکشی کرد

Home / دختر دبیرستانی در تهران پس از آخرین امتحان خودکشی کرد

دختر دبیرستانی در تهران پس از آخرین امتحان خودکشی کرد

دختر دانش‌آموز سال سوم دبیرستان امروز در آخرین روز امتحانات نهایی در سرویس بهداشتی مدرسه اقدام به حلق آویز کردن خود کرد و دست‌نوشته‌ای نیز از وی به جا مانده است. به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دانش‌آموز دختر دبیرستانی …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دختر دبیرستانی در تهران پس از آخرین امتحان خودکشی کرد

دختر دانش‌آموز سال سوم دبیرستان امروز در آخرین روز امتحانات نهایی در سرویس بهداشتی مدرسه اقدام به حلق آویز کردن خود کرد و دست‌نوشته‌ای نیز از وی به جا مانده است. به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دانش‌آموز دختر دبیرستانی …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دختر دبیرستانی در تهران پس از آخرین امتحان خودکشی کرد

روزنامه قانون