دانلود سوالات و کلید آزمون EPT دانشگاه آزاد مرداد ماه 96

Home / دانلود سوالات و کلید آزمون EPT دانشگاه آزاد مرداد ماه 96

دانلود سوالات و کلید آزمون EPT دانشگاه آزاد مرداد ماه 96

دانلود سوالات و کلید آزمون EPT دانشگاه آزاد مرداد 96     بودجه بندی سوالات آزمون EPT ۱- واژگان شامل ۲۵ سؤال تستی ۲- دستور زبان شامل ۴۰ سؤال تستی ۳- درک مطلب در دو بخش شامل : الف) خواندن و …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دانلود سوالات و کلید آزمون EPT دانشگاه آزاد مرداد ماه 96

دانلود سوالات و کلید آزمون EPT دانشگاه آزاد مرداد 96     بودجه بندی سوالات آزمون EPT ۱- واژگان شامل ۲۵ سؤال تستی ۲- دستور زبان شامل ۴۰ سؤال تستی ۳- درک مطلب در دو بخش شامل : الف) خواندن و …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دانلود سوالات و کلید آزمون EPT دانشگاه آزاد مرداد ماه 96