دانشگاه یزد دانشجوی دکتری بدون آزمون در مهر 95 می پذیرد

Home / دانشگاه یزد دانشجوی دکتری بدون آزمون در مهر 95 می پذیرد

دانشگاه یزد دانشجوی دکتری بدون آزمون در مهر 95 می پذیرد

دانشگاه یزد برای سال تحصیلی ۹۶-۹۵ براساس آیین نامه استعدادهای درخشان دانشجوی دکتری بدون آزمون می پذیرد. به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه یزد طبق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان وزارت علوم برنامه دارد برای نیمسال اول تحصیلی سال ۹۶-۹۵ …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دانشگاه یزد دانشجوی دکتری بدون آزمون در مهر 95 می پذیرد

دانشگاه یزد برای سال تحصیلی ۹۶-۹۵ براساس آیین نامه استعدادهای درخشان دانشجوی دکتری بدون آزمون می پذیرد. به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه یزد طبق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان وزارت علوم برنامه دارد برای نیمسال اول تحصیلی سال ۹۶-۹۵ …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دانشگاه یزد دانشجوی دکتری بدون آزمون در مهر 95 می پذیرد

روزنامه قانون

مدرسه