دانشگاه الزهرا (س) میزبان نمایشگاه مد و لباس دانشجویی شد

Home / دانشگاه الزهرا (س) میزبان نمایشگاه مد و لباس دانشجویی شد

دانشگاه الزهرا (س) میزبان نمایشگاه مد و لباس دانشجویی شد
با انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مابین مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و معاونت فرهنگی دانشگاه الزهرا (س)، این دانشگاه یکی از سه میزبان نمایشگاه مد، لباس شد.

دانشگاه الزهرا (س) میزبان نمایشگاه مد و لباس دانشجویی شد

با انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مابین مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و معاونت فرهنگی دانشگاه الزهرا (س)، این دانشگاه یکی از سه میزبان نمایشگاه مد، لباس شد.
دانشگاه الزهرا (س) میزبان نمایشگاه مد و لباس دانشجویی شد