دانشگاه اصفهان دانشجوی دکتری بدون آزمون در سال 95 پذیرش می کند

Home / دانشگاه اصفهان دانشجوی دکتری بدون آزمون در سال 95 پذیرش می کند

دانشگاه اصفهان دانشجوی دکتری بدون آزمون در سال 95 پذیرش می کند

دانشگاه اصفهان برای سال تحصیلی ۹۶-۹۵ دانشجوی دکتری بدون آزمون براساس آیین نامه استعدادهای درخشان پذیرش می کند. به گزارش خبرنگار مهر، مهلت ثبت نام برای پذیرش در این دوره ها از ۴ اردیبهشت ماه آغاز شده و تا ۱۳ …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دانشگاه اصفهان دانشجوی دکتری بدون آزمون در سال 95 پذیرش می کند

دانشگاه اصفهان برای سال تحصیلی ۹۶-۹۵ دانشجوی دکتری بدون آزمون براساس آیین نامه استعدادهای درخشان پذیرش می کند. به گزارش خبرنگار مهر، مهلت ثبت نام برای پذیرش در این دوره ها از ۴ اردیبهشت ماه آغاز شده و تا ۱۳ …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دانشگاه اصفهان دانشجوی دکتری بدون آزمون در سال 95 پذیرش می کند

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 4

تکنولوژی جدید