دانشگاه آزاد در رقابت‌های لیگ برتر از سد پاس قوامین گذشت

Home / دانشگاه آزاد در رقابت‌های لیگ برتر از سد پاس قوامین گذشت

دانشگاه آزاد در رقابت‌های لیگ برتر از سد پاس قوامین گذشت
تیم تکواندو باشگاه فرهنگی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه رقابت‌های لیگ برتر با نتیجه هفت بر یک تیم پاس قوامین را شکست داد.

دانشگاه آزاد در رقابت‌های لیگ برتر از سد پاس قوامین گذشت

تیم تکواندو باشگاه فرهنگی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه رقابت‌های لیگ برتر با نتیجه هفت بر یک تیم پاس قوامین را شکست داد.
دانشگاه آزاد در رقابت‌های لیگ برتر از سد پاس قوامین گذشت