دانشگاه آزاد با اداره آموزش‌ و پرورش میانه تفاهم‌نامه امضا کرد

Home / دانشگاه آزاد با اداره آموزش‌ و پرورش میانه تفاهم‌نامه امضا کرد

دانشگاه آزاد با اداره آموزش‌ و پرورش میانه تفاهم‌نامه امضا کرد
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه گفت: تفاهم‌نامه همکاری برای گسترش همکاری‌های علمی و پژوهشی بین این واحد دانشگاهی با اداره آموزش‌وپرورش امضا و منعقد شد.

دانشگاه آزاد با اداره آموزش‌ و پرورش میانه تفاهم‌نامه امضا کرد

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه گفت: تفاهم‌نامه همکاری برای گسترش همکاری‌های علمی و پژوهشی بین این واحد دانشگاهی با اداره آموزش‌وپرورش امضا و منعقد شد.
دانشگاه آزاد با اداره آموزش‌ و پرورش میانه تفاهم‌نامه امضا کرد