دانشگاه آزاد اسلامی یکشنبه ۲۱بهمن تعطیل شد

Home / دانشگاه آزاد اسلامی یکشنبه ۲۱بهمن تعطیل شد

دانشگاه آزاد اسلامی یکشنبه ۲۱بهمن تعطیل شد

با تصمیم هیئت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی، فعالیت آموزشی و اداری این دانشگاه در روز یکشنبه ۲۱ بهمن ماه تعطیل شد. به گزارش خبرنگار مهر، بنابه تصمیم هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی روز یکشنبه ۲۱ بهمن که بین دو تعطیلی شنبه و دوشنبه قرار دارد این دانشگاه تعطیل است. براساس این تصمیم، سازمان مرکزی، تمامی واحد ها […]

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دانشگاه آزاد اسلامی یکشنبه ۲۱بهمن تعطیل شد

با تصمیم هیئت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی، فعالیت آموزشی و اداری این دانشگاه در روز یکشنبه ۲۱ بهمن ماه تعطیل شد. به گزارش خبرنگار مهر، بنابه تصمیم هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی روز یکشنبه ۲۱ بهمن که بین دو تعطیلی شنبه و دوشنبه قرار دارد این دانشگاه تعطیل است. براساس این تصمیم، سازمان مرکزی، تمامی واحد ها […]

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دانشگاه آزاد اسلامی یکشنبه ۲۱بهمن تعطیل شد