دانشگاه آزاد اسلامی کرج، میزبان اجلاس اقامه نماز 97 در البرز

Home / دانشگاه آزاد اسلامی کرج، میزبان اجلاس اقامه نماز 97 در البرز

دانشگاه آزاد اسلامی کرج، میزبان اجلاس اقامه نماز 97 در البرز
مسئول ستاد اقامه نماز استان البرز گفت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به‌عنوان میزبان اجلاس اقامه نماز سال 97 این استان انتخاب شد.

دانشگاه آزاد اسلامی کرج، میزبان اجلاس اقامه نماز 97 در البرز

مسئول ستاد اقامه نماز استان البرز گفت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به‌عنوان میزبان اجلاس اقامه نماز سال 97 این استان انتخاب شد.
دانشگاه آزاد اسلامی کرج، میزبان اجلاس اقامه نماز 97 در البرز