دانشگاه آزاد آغاز ثبت‌نام آزمون EPT از امروز

Home / دانشگاه آزاد آغاز ثبت‌نام آزمون EPT از امروز

دانشگاه آزاد

آغاز ثبت‌نام آزمون EPT از امروز
ثبت‌نام آزمون EPT دانشگاه آزاد از امروز دوشنبه ۹مردادماه آغاز می‌شود و تا ساعت ۲۴ یکشنبه 15 مرداد ماه ادامه خواهد داشت.

دانشگاه آزاد

آغاز ثبت‌نام آزمون EPT از امروز

ثبت‌نام آزمون EPT دانشگاه آزاد از امروز دوشنبه ۹مردادماه آغاز می‌شود و تا ساعت ۲۴ یکشنبه 15 مرداد ماه ادامه خواهد داشت.
دانشگاه آزاد

آغاز ثبت‌نام آزمون EPT از امروز