دانشجویان تکواندوکار اصفهانی رقابت‌کردند

Home / دانشجویان تکواندوکار اصفهانی رقابت‌کردند

دانشجویان تکواندوکار اصفهانی رقابت‌کردند
مسابقات قهرمانی تکواندوی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی میمه برگزار شد.

دانشجویان تکواندوکار اصفهانی رقابت‌کردند

مسابقات قهرمانی تکواندوی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی میمه برگزار شد.
دانشجویان تکواندوکار اصفهانی رقابت‌کردند