خط‌ونشان ترامپ برای بایدن

Home / خط‌ونشان ترامپ برای بایدن

خط‌ونشان ترامپ برای بایدن
رئیس جمهور آمریکا که نگاهش به پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری 2020 است، حملات خود به معاون باراک اوباما را آغاز کرده است.

خط‌ونشان ترامپ برای بایدن

رئیس جمهور آمریکا که نگاهش به پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری 2020 است، حملات خود به معاون باراک اوباما را آغاز کرده است.
خط‌ونشان ترامپ برای بایدن