خرید بد برای استقلال

Home / خرید بد برای استقلال

خرید بد برای استقلال
مرتضی آقاخان با مصدومیت‌های پی‌ در پی تبدیل به یکی از بدترین خریدهای این تیم شده است.

خرید بد برای استقلال

مرتضی آقاخان با مصدومیت‌های پی‌ در پی تبدیل به یکی از بدترین خریدهای این تیم شده است.
خرید بد برای استقلال