خروج زائران اربعین حسینی از گذرگاه شلمچه

Home / خروج زائران اربعین حسینی از گذرگاه شلمچه

خروج زائران اربعین حسینی از گذرگاه شلمچه
هزاران نفر از زائران امام حسین(ع) به منظور شرکت در مراسم اربعین حسینی در کربلا با پای پیاده از مرز شلمچه عبور کرده‌، تا خود را به این مراسم برسانند.

خروج زائران اربعین حسینی از گذرگاه شلمچه

هزاران نفر از زائران امام حسین(ع) به منظور شرکت در مراسم اربعین حسینی در کربلا با پای پیاده از مرز شلمچه عبور کرده‌، تا خود را به این مراسم برسانند.
خروج زائران اربعین حسینی از گذرگاه شلمچه