خداحافظی کعبی از دنیای فوتبال

Home / خداحافظی کعبی از دنیای فوتبال

خداحافظی کعبی از دنیای فوتبال
حسین کعبی امروز در تمرین سپیدرود به طور رسمی کفش‌هایش را آویخت.

خداحافظی کعبی از دنیای فوتبال

حسین کعبی امروز در تمرین سپیدرود به طور رسمی کفش‌هایش را آویخت.
خداحافظی کعبی از دنیای فوتبال