حکیمیان به سمت رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منصوب شد

Home / حکیمیان به سمت رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منصوب شد

حکیمیان به سمت رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منصوب شد
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی، حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌محمد حکیمیان را به سمت رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منصوب کرد.

حکیمیان به سمت رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منصوب شد

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی، حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌محمد حکیمیان را به سمت رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منصوب کرد.
حکیمیان به سمت رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منصوب شد