حوزویان بردسیری در جمع دانشگاهیان حضور پیدا کردند

Home / حوزویان بردسیری در جمع دانشگاهیان حضور پیدا کردند

حوزویان بردسیری در جمع دانشگاهیان حضور پیدا کردند
جمعی از طلاب حوزه علمیه بردسیر در دانشگاه آزاد اسلامی این شهر حضور پیدا کرده و از نزدیک با ظرفیت‌های این دانشگاه آشنا شدند.

حوزویان بردسیری در جمع دانشگاهیان حضور پیدا کردند

جمعی از طلاب حوزه علمیه بردسیر در دانشگاه آزاد اسلامی این شهر حضور پیدا کرده و از نزدیک با ظرفیت‌های این دانشگاه آشنا شدند.
حوزویان بردسیری در جمع دانشگاهیان حضور پیدا کردند