حمیده عباسعلی از کانادا راهی فرانسه می‌شود

Home / حمیده عباسعلی از کانادا راهی فرانسه می‌شود

حمیده عباسعلی از کانادا راهی فرانسه می‌شود
کاراته‌کای کشورمان برای حضور در نخستین مرحله لیگ جهانی کاراته‌وان، فردا راهی پاریس خواهد شد.

حمیده عباسعلی از کانادا راهی فرانسه می‌شود

کاراته‌کای کشورمان برای حضور در نخستین مرحله لیگ جهانی کاراته‌وان، فردا راهی پاریس خواهد شد.
حمیده عباسعلی از کانادا راهی فرانسه می‌شود