حملات هوایی علیه مواضع ایران در سوریه افزایش می‌یابد

Home / حملات هوایی علیه مواضع ایران در سوریه افزایش می‌یابد

حملات هوایی علیه مواضع ایران در سوریه افزایش می‌یابد
نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از تصمیم این رژیم برای افزایش حملات علیه مواضع ایران در سوریه خبر داد.

حملات هوایی علیه مواضع ایران در سوریه افزایش می‌یابد

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از تصمیم این رژیم برای افزایش حملات علیه مواضع ایران در سوریه خبر داد.
حملات هوایی علیه مواضع ایران در سوریه افزایش می‌یابد