حمایت سناتور آمریکایی از اعتصاب معلمان در لس‌آنجلس

Home / حمایت سناتور آمریکایی از اعتصاب معلمان در لس‌آنجلس

حمایت سناتور آمریکایی از اعتصاب معلمان در لس‌آنجلس
سناتور مطرح دموکرات حمایت خود را از معلمانی که در لس‌آنجلس قصد اعتصاب دارند، اعلام کرد.

حمایت سناتور آمریکایی از اعتصاب معلمان در لس‌آنجلس

سناتور مطرح دموکرات حمایت خود را از معلمانی که در لس‌آنجلس قصد اعتصاب دارند، اعلام کرد.
حمایت سناتور آمریکایی از اعتصاب معلمان در لس‌آنجلس