حفظ یوزپلنگ‌ها تنها از عهده یک سازمان برنمی‌آید

Home / حفظ یوزپلنگ‌ها تنها از عهده یک سازمان برنمی‌آید

حفظ یوزپلنگ‌ها تنها از عهده یک سازمان برنمی‌آید
معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: به‌واسطه گستردگی زیستگاه‌ها، تنوع تهدیدها و تعدد اقدامات، یک گروه کارشناسی و سازمان نمی‌تواند یوزپلنگ را حفظ کند.

حفظ یوزپلنگ‌ها تنها از عهده یک سازمان برنمی‌آید

معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: به‌واسطه گستردگی زیستگاه‌ها، تنوع تهدیدها و تعدد اقدامات، یک گروه کارشناسی و سازمان نمی‌تواند یوزپلنگ را حفظ کند.
حفظ یوزپلنگ‌ها تنها از عهده یک سازمان برنمی‌آید