حضور کامرانی قطعی نیست/ امیدواری به برتری تیم ملی بسکتبال

Home / حضور کامرانی قطعی نیست/ امیدواری به برتری تیم ملی بسکتبال

حضور کامرانی قطعی نیست/ امیدواری به برتری تیم ملی بسکتبال
سرمربی تیم ملی بسکتبال گفت: حضور مهدی کامرانی و هیچ بازیکن دیگری در فهرست نهایی تیم ملی قطعی نشده است.

حضور کامرانی قطعی نیست/ امیدواری به برتری تیم ملی بسکتبال

سرمربی تیم ملی بسکتبال گفت: حضور مهدی کامرانی و هیچ بازیکن دیگری در فهرست نهایی تیم ملی قطعی نشده است.
حضور کامرانی قطعی نیست/ امیدواری به برتری تیم ملی بسکتبال