حضور نمایندگان فیفا و یوفا در ایران

Home / حضور نمایندگان فیفا و یوفا در ایران

حضور نمایندگان فیفا و یوفا در ایران
رئیس فدراسیون فوتبال گفت: پنج نفر از فیفا و چهار نفر از یوفا برای مشاهده فینال لیگ قهرمانان آسیا به ایران می‌آیند.

حضور نمایندگان فیفا و یوفا در ایران

رئیس فدراسیون فوتبال گفت: پنج نفر از فیفا و چهار نفر از یوفا برای مشاهده فینال لیگ قهرمانان آسیا به ایران می‌آیند.
حضور نمایندگان فیفا و یوفا در ایران