حضور سردار سلیمانی در مراسم آیت‌الله شاهرودی و تکذیب خبر شهادت وی

Home / حضور سردار سلیمانی در مراسم آیت‌الله شاهرودی و تکذیب خبر شهادت وی

حضور سردار سلیمانی در مراسم آیت‌الله شاهرودی و تکذیب خبر شهادت وی
سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس در مراسم ترحیم آیت‌الله شاهرودی در حسینیه امام‌ خمینی(ره) حضور پیدا کرد تا خبر شهادت وی در سوریه پایان یابد.

حضور سردار سلیمانی در مراسم آیت‌الله شاهرودی و تکذیب خبر شهادت وی

سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس در مراسم ترحیم آیت‌الله شاهرودی در حسینیه امام‌ خمینی(ره) حضور پیدا کرد تا خبر شهادت وی در سوریه پایان یابد.
حضور سردار سلیمانی در مراسم آیت‌الله شاهرودی و تکذیب خبر شهادت وی