حسن‌نیا اولین طلایی ایران در لیگ جهانی فرانسه

Home / حسن‌نیا اولین طلایی ایران در لیگ جهانی فرانسه

حسن‌نیا اولین طلایی ایران در لیگ جهانی فرانسه
کاراته‌کا وزن منهای 60 کیلوگرم تیم ملی کشورمان با شایستگی مدال طلای وزن منهای 60 کیلوگرم لیگ جهانی کاراته وان فرانسه را از آن خود کرد.

حسن‌نیا اولین طلایی ایران در لیگ جهانی فرانسه

کاراته‌کا وزن منهای 60 کیلوگرم تیم ملی کشورمان با شایستگی مدال طلای وزن منهای 60 کیلوگرم لیگ جهانی کاراته وان فرانسه را از آن خود کرد.
حسن‌نیا اولین طلایی ایران در لیگ جهانی فرانسه