حرکت نکردن خودروها بین خطوط چه جریمه‌ای دارد

Home / حرکت نکردن خودروها بین خطوط چه جریمه‌ای دارد

حرکت نکردن خودروها بین خطوط چه جریمه‌ای دارد
طبق اعلام پلیس راهور ناجا جریمه حرکت نکردن خودروها بین خطوط در کلانشهرها 50 هزار تومان، در سایر شهرها 35 هزار تومان و در روستاها 10 هزار تومان است.

حرکت نکردن خودروها بین خطوط چه جریمه‌ای دارد

طبق اعلام پلیس راهور ناجا جریمه حرکت نکردن خودروها بین خطوط در کلانشهرها 50 هزار تومان، در سایر شهرها 35 هزار تومان و در روستاها 10 هزار تومان است.
حرکت نکردن خودروها بین خطوط چه جریمه‌ای دارد