حرکت عجیب بازیکن قطر در دیدار برابر عربستان

Home / حرکت عجیب بازیکن قطر در دیدار برابر عربستان

حرکت عجیب بازیکن قطر در دیدار برابر عربستان
ستاره جوان قطر در دیدار جنجالی تیمش مقابل عربستان پاسخ تندی به توهین هواداران رقیب داد.

حرکت عجیب بازیکن قطر در دیدار برابر عربستان

ستاره جوان قطر در دیدار جنجالی تیمش مقابل عربستان پاسخ تندی به توهین هواداران رقیب داد.
حرکت عجیب بازیکن قطر در دیدار برابر عربستان