حذف آث‌میلان از لیگ اروپا با شکست مقابل المپیاکوس

Home / حذف آث‌میلان از لیگ اروپا با شکست مقابل المپیاکوس

حذف آث‌میلان از لیگ اروپا با شکست مقابل المپیاکوس
تیم فوتبال آث‌میلان با شکست مقابل المپیاکوس یونان از گردونه رقابت‌های لیگ اروپا حذف شد.

حذف آث‌میلان از لیگ اروپا با شکست مقابل المپیاکوس

تیم فوتبال آث‌میلان با شکست مقابل المپیاکوس یونان از گردونه رقابت‌های لیگ اروپا حذف شد.
حذف آث‌میلان از لیگ اروپا با شکست مقابل المپیاکوس