حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه علوم تحقیقات+ تصاویر

Home / حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه علوم تحقیقات+ تصاویر

حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه علوم تحقیقات+ تصاویر
دکتر طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با حضور در محل حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه علوم تحقیقات پیگیر وضعیت کشته‌شدگان و مصدومان این حادثه شد.

حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه علوم تحقیقات+ تصاویر

دکتر طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با حضور در محل حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه علوم تحقیقات پیگیر وضعیت کشته‌شدگان و مصدومان این حادثه شد.
حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه علوم تحقیقات+ تصاویر