جهانگیری در برابر شعارهای خلاف واقع انتخاباتی مسئول است

Home / جهانگیری در برابر شعارهای خلاف واقع انتخاباتی مسئول است

جهانگیری در برابر شعارهای خلاف واقع انتخاباتی مسئول است
عضو حزب اعتماد ملی گفت: جهانگیری در برابر وعده‌های خلاف واقع انتخابات ریاست‌جمهوری مسئول است و باید درباره تمام شعارهایی که اجرایی نشد پاسخگو باشد.

جهانگیری در برابر شعارهای خلاف واقع انتخاباتی مسئول است

عضو حزب اعتماد ملی گفت: جهانگیری در برابر وعده‌های خلاف واقع انتخابات ریاست‌جمهوری مسئول است و باید درباره تمام شعارهایی که اجرایی نشد پاسخگو باشد.
جهانگیری در برابر شعارهای خلاف واقع انتخاباتی مسئول است