جن قلابی آشنای خانوادگی بود

Home / جن قلابی آشنای خانوادگی بود

جن قلابی آشنای خانوادگی بود
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از شناسایی و دستگیری فردی که در پوشش جن به منزل یکی از شهروندان می‌رفت و موجب وحشت آن‌ها می‌شد، خبر داد.

جن قلابی آشنای خانوادگی بود

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از شناسایی و دستگیری فردی که در پوشش جن به منزل یکی از شهروندان می‌رفت و موجب وحشت آن‌ها می‌شد، خبر داد.
جن قلابی آشنای خانوادگی بود