جنگ با رژیم صهیونیستی به آزادی فلسطین منجر می‌شود

Home / جنگ با رژیم صهیونیستی به آزادی فلسطین منجر می‌شود

جنگ با رژیم صهیونیستی به آزادی فلسطین منجر می‌شود
یک پژوهشگر امور بین‌الملل گفت: اگر میان ایران و رژیم صهیونیستی جنگی رخ دهد، جنگی است که صهیونیست‌ها به راه انداخته‌اند و ایران پاسخ آن را قاطعانه می‌دهد.

جنگ با رژیم صهیونیستی به آزادی فلسطین منجر می‌شود

یک پژوهشگر امور بین‌الملل گفت: اگر میان ایران و رژیم صهیونیستی جنگی رخ دهد، جنگی است که صهیونیست‌ها به راه انداخته‌اند و ایران پاسخ آن را قاطعانه می‌دهد.
جنگ با رژیم صهیونیستی به آزادی فلسطین منجر می‌شود