جنبش دانشجویی باید نوک پیکان مطالبه‌گری باشد

Home / جنبش دانشجویی باید نوک پیکان مطالبه‌گری باشد

جنبش دانشجویی باید نوک پیکان مطالبه‌گری باشد
دبیر اتحادیه دفتر تحکیم وحدت گفت: جنبش دانشجویی وظیفه دارد نوک پیکان مطالبه‌گری باشد و مسئولان را زیر ذره‌بین برده و موضوعات و اولویت‌های کشور را بررسی کند.

جنبش دانشجویی باید نوک پیکان مطالبه‌گری باشد

دبیر اتحادیه دفتر تحکیم وحدت گفت: جنبش دانشجویی وظیفه دارد نوک پیکان مطالبه‌گری باشد و مسئولان را زیر ذره‌بین برده و موضوعات و اولویت‌های کشور را بررسی کند.
جنبش دانشجویی باید نوک پیکان مطالبه‌گری باشد